Avcılık için gerekli belgeler

 AVLANMA PULUNUN ALINMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Avcılık Belgesi. 
2- Kulüp üye aidat makbuzu.
3- Pul Bedeli

 AVCILIK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- TC Kimlik numaralı Nufus Cüzdan Fotokopisi
2- Tüfek Ruhsat fotokopisi
3- 2 adet fotoğraf
4- Harç Makbuzu ( Vergi Dairesine ödenecek )
5- Kurs Sertifikası ( Aslı ve Fotokopisi )